3 PLN / 90min; 30zł / 24h

 

Cennik godzinowy

 

Pierwsze 30 minut – bezpłatnie

Każde kolejne rozpoczęte 60 minut – 3 zł

Pierwsze 60 minut bezpłatnie dla uczestników promocji „BEZPŁATNIE przez 1 godzinę” 1

 

Cennik biletów dobowych

 

1 doba – 30 zł

2 doby – 60 zł

3 doby – 80 zł

5 dób – 120 zł

7 dób – 150 zł

 

 

Cennik abonencki

(ceny brutto / miesiąc)

I. Miesięczny całodobowy – 350 zł

Miesięczny całodobowy – 300 zł 2

Miesięczny całodobowy kwartalny – 950 zł 

 

II. Abonament Miesięczny Dzienny 7:00-17:00 – 300 zł

Miesięczny Dzienny – 250 zł3

Miesięczny dzienny kwartalny – 800 zł 

 

III. Abonament Miesięczny Nocny 17:00-7:00 – w ramach abonamentów nocnych, postój w weekendy obowiązuje również w godzinach dziennych

- Miesięczny Nocny – 150 zł

- Miesięczny Nocny Kwartalny – 300 zł

 

 

IV ABONAMENT MIESIĘCZNY BUSINESS – 500 ZŁ

 

W CENIE ABONAMENTU:

miejsce przypisane do Użytkownika na poziomie 0 (strefa oddzielona szlabanem)

na specjalnej tabliczce umieszczone numery rejestracyjne pojazdu Najemcy

tabliczka z logo firmy Najemcy

 

Parkowanie poza godzinami abonamentu – wg cennika godzinowego (na podstawie wydanego aliasu)

Dla mieszkańców – Plac Kolegiacki, Wszystkich Świętych, Za Bramką – nie korzystających z identyfikatora na parkowanie w tej strefie – opłata 50% „cennika abonenckiego, np. Miesięczny cała doba 175,00 zł, miesięczny nocny 75,00 zł 

Dla mieszkańców sektora 1. i sektora 4. (mapka poniżej) – nie korzystających z identyfikatora na parkowanie w tej strefie – opłata za abonament nocny w cenie obniżonej o 20%.4

1 Promocja ograniczona czasowo. Promocja skierowana do klientów lokali biorących udział w promocji. Czas trwania promocji określają umowy zawarte przez Zarządcę Parkingu z Zarządcami lokali.

2 Promocja ograniczona czasowo. Promocja trwa do 31.12.2017 r. Skorzystanie z promocji możliwe każdego miesiąca do wyczerpania miesięcznej puli abonamentów promocyjnych.
3 Promocja ograniczona czasowo. Promocja trwa do 31.12.2017 r. Skorzystanie z promocji możliwe każdego miesiąca do wyczerpania miesięcznej puli abonamentów promocyjnych.
4 Promocja nie ograniczona czasowo. Skorzystanie z promocji możliwe każdego miesiąca do wyczerpania miesięcznej puli abonamentów promocyjnych.

sektory