Atrakcyjne abonamenty

Cennik abonencki

Miesięczny całodobowy – 350 zł

Kwartalny – 950 zł  (UWAGA! Pula tych abonamentów wyczerpana do odwołania)

Cennik abonencki

Dzienny 7:00-17:00 (rezerwowane miejsce bez przypisanego numeru)

Miesięczny – 300 zł

Kwartalny – 800 zł (UWAGA! Pula tych abonamentów wyczerpana do odwołania)

Nocny 17:00-7:00 – (rezerwowane miejsce bez przypisanego numeru)

W ramach abonamentów nocnych, postój w weekendy i święta obowiązuje również w godzinach dziennych

- Miesięczny – 150 zł

- Kwartalny – 300 zł (UWAGA! Pula tych abonamentów wyczerpana do odwołania)

parkowanie poza godzinami abonamentu – wg. cennika godzinowego.

Dla mieszkańców – Plac Kolegiacki, Wszystkich Świętych, Za Bramką – nie korzystających z identyfikatora na parkowanie w tej strefie – opłata 50% „cennika abonenckiego, np. Miesięczny cała doba 175,00 zł, miesięczny nocny 75,00 zł. (UWAGA! Pula tych abonamentów wyczerpana do odwołania)

Dla mieszkańców sektora 1. i sektora 4. (mapka poniżej) – nie korzystających z identyfikatora na parkowanie w tej strefie – opłata za abonament nocny w cenie obniżonej o 20%.3

1 Promocja ograniczona czasowo. Promocja trwa do 31.12.2017r. Skorzystanie z promocji możliwe każdego miesiąca do wyczerpania miesięcznej puli abonamentów promocyjnych.

2 Promocja ograniczona czasowo. Promocja trwa do 31.12.2017r. Skorzystanie z promocji możliwe każdego miesiąca do wyczerpania miesięcznej puli abonamentów promocyjnych.

3 Promocja nie ograniczona czasowo. Skorzystanie z promocji możliwe każdego miesiąca do wyczerpania miesięcznej puli abonamentów promocyjnych.

sektory