Atrakcyjne abonamenty

Abonamenty miesięczne:

Całodobowy                                                                                                   450 PLN

Dzienny                                                                                                          400 PLN

Całodobowy VIP (kondygnacja 0)                                                           600 PLN

Nocny                                                                                                            150 PLN

 

Oferta aktualna do wyczerpania puli

 

Abonamenty kwartalne:

Całodobowy                                                                                                   1150 PLN

Dzienny                                                                                                          1000 PLN

Nocny                                                                                                            300 PLN

 

Oferta aktualna do wyczerpania puli

 

Dla mieszkańców* – Plac Kolegiacki, Wszystkich Świętych, Za Bramką – nie korzystających z identyfikatora na parkowanie w tej strefie SPP

 

Abonamenty miesięczne:

Całodobowy                                                                                                   175 PLN

Dzienny                                                                                                          150 PLN

Nocny                                                                                                                75 PLN

 

Oferta aktualna do wyczerpania puli

 

 

Abonamenty kwartalne:

Całodobowy                                                                                                   475 PLN

Dzienny                                                                                                          400 PLN

Nocny                                                                                                            150 PLN

 

Oferta aktualna do wyczerpania puli

 

Abonament dzienny 7:00-17:00 (rezerwowane miejsce bez przypisanego numeru).

Abonament nocny 17:00-7:00 – (rezerwowane miejsce bez przypisanego numeru).

 

W ramach abonamentów nocnych, postój w weekendy i święta obowiązuje również w godzinach dziennych.

 

Parkowanie poza godzinami abonamentu – wg cennika godzinowego.

 

Parkowanie wyłącznie na kondygnacjach -1 i -2 oraz na kondygnacji 0 – VIP.

 

* Na podstawie adresu meldunku lub adresu rejestracji pojazdu.

 

Dla mieszkańców sektora 1. i sektora 4. (mapa w załączeniu) – nie korzystających z identyfikatora na parkowanie w tej strefie SPP – opłata za abonament nocny w cenie obniżonej o 20% – promocja nieograniczona czasowo. Skorzystanie z promocji możliwe każdego miesiąca do wyczerpania miesięcznej puli abonamentów promocyjnych.

sektory